Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:8 Tisdag 2019-11-12 kl. 11:00

Tisdag 2019-11-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:8
Datum och tid: 2019-11-12 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)
Beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: AS och SM

2. Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet (MJU5)
Justering
Prop. 2019/20:22
Föredragande: SE

3. Övriga frågor

4. Information från Sveriges 3R-center, Jordbruksverket
Representanter från 3R-centret besöker utskottet för att informera om verksamheten och dess nuvarande förutsättningar

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 november 2019 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: PM och motioner
Punkt 2: Förslag till betänkande

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan