Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:9 Torsdag 2019-11-14 kl. 08:00

Torsdag 2019-11-14 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:9
Datum och tid: 2019-11-14 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Jordbruks- och fiskeråd 18 november 2019
Information och ev. överläggning
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
Näringsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Övriga frågor

4. Information från Miljödepartementet
Tjänstemän vid Miljödepartementet informerar om arbetet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/841 om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (LULUCF-förordningen), Sveriges bokföringsrapport och kommissionens ställningstagande.

5. Nästa sammanträde
Torsdag 21 november 2019 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: Protokoll 2019/20:7

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan