Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:1 Måndag 2020-09-14 kl. 09:00

Måndag 2020-09-14 kl. 09:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:1
Datum och tid: 2020-09-14 09:00
Plats: RÖ 7-26

1. Medgivande att vara uppkopplad via videolänk

2. Information med anledning av utskottsinitiativ avseende skyddsjakt på varg
Miljödepartementet, Näringsdepartementet, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Viltskadecenter, Polisen, Brottsförebyggande rådet, Svenska Samernas Riksförbund, Lantbrukarnas Riksförbund, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, Svenska jägareförbundet, Skandulv, Statens veterinärmedicinska anstalt, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 september 2020 kl. 08.00

Bilagor


Program, deltagare och frågeställningar


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider