Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:2 Torsdag 2020-09-17 kl. 08:00

Torsdag 2020-09-17 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:2
Datum och tid: 2020-09-17 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Kommissionens meddelande Från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem
Överläggning
COM(2020) 381
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
Näringsdepartementet

3. Jordbruks- och fiskeråd 21 september 2020
Information
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
Näringsdepartementet

4. Information om fiskerikontroll och spårbarhet
Information
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
Näringsdepartementet

5. Information om avslutat kroatiskt och nytt tyskt ordförandeskap
Information
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
Näringsdepartementet

6. Justering av protokoll

7. Kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion vad gäller datumet för tillämpning och vissa andra datum som anges i den förordningen
Subsidiaritetsprövning och ev. beslut
COM(2020) 483
Föredragande: MB

8. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CN och SE

9. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
22 september 2020 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: PM och COM(2020) 381
Punkt 3: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 4: Tidigare Fakta-PM och överläggningspromemoria
Punkt 5: PM
Punkt 6: Protokoll 2019/20:47 och 2019/20:48
Punkt 7: PM och COM(2020) 483
Punkt 8: Lista inkomna EU-dokument
Punkt 9: Inkommen skrivelse

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider