Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:3 Tisdag 2020-09-29 kl. 11:00

Tisdag 2020-09-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:3
Datum och tid: 2020-09-29 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information från Miljömålsberedningen
Ordförande Emma Nohrén och sekretariat lämnar information om Miljömålsberedningens arbete

3. Justering av protokoll

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 oktober 2020 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 3: Protokoll 2020/21:1 och 2

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider