Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:5 Tisdag 2020-10-13 kl. 11:00

Tisdag 2020-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5
Datum och tid: 2020-10-13 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Fråga om utlämnande av allmänna handlingar
Föredragande: MB

4. Höständringsbudget för 2020
För ev. yttrande till finansutskottet
Beredning
Prop. 2020/21:2
Föredragande: MB

5. Tillämpning av subsidiaritetsprincipen
För ev. yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: MB

6. Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 och 23
För ev. yttrande till finansutskottet
Beredning
Prop. 2020/21:1 och motioner
Föredragande: SE

7. Skyddsjakt på varg
Föredragande: SM

8. Utskottets arbetsplan
Föredragande: MB

9. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdag 15 oktober 2020 kl. 08.30

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2020/21:3 och 4
Punkt 3-5: PM
Punkt 6: PM och motioner
Punkt 7: PM
Punkt 8: Arbetsplan
Punkt 9: Inkomna skrivelser

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider