Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:6 Torsdag 2020-10-15 kl. 08:30

Torsdag 2020-10-15 kl. 08:30

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6
Datum och tid: 2020-10-15 08:30
Plats: RÖ 7-26

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Kommissionens förslag till EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030
Överläggning
COM(2020) 380
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
Miljödepartementet

3. Miljöråd 23 oktober 2020
Överläggning och information
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
Miljödepartementet

4. De klimatpolitiska förslagen om gröna kreditgarantier, stöd till produktion av biobränslen och reduktionsplikt.
Information
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin och statssekreterare Eva Svedling
Miljödepartementet

5. Information om avslutat kroatiskt och nytt tyskt ordförandeskap
Information
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
Miljödepartementet

6. Kommissionens förslag till förordning om fiskemöjligheter i Östersjön 2021
Överläggning
COM(2020) 436
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
Näringsdepartementet

7. Jordbruks- och fiskeråd 19-20 oktober 2020
Överläggning och information
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
Näringsdepartementet

8. Information om fiskerikontroll och spårbarhet
Information
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
Näringsdepartementet

9. Information om avslutat kroatiskt och nytt tyskt ordförandeskap
Information
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
Näringsdepartementet

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdag 20 oktober 2020 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: PM och COM(2020) 380
Punkt 3: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 5: PM
Punkt 6: PM och COM(2020) 436
Punkt 7: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 8-9: PM

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan