Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:7 Tisdag 2020-10-20 kl. 11:00

Tisdag 2020-10-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7
Datum och tid: 2020-10-20 11:00
Plats: Skandiasalen

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information om livsmedelskontroll
Statssekreterare Per Callenberg, Näringsdepartementet, och generaldirektör Annica Sohlström, Livsmedelsverket, med medarbetare

3. Justering av protokoll

4. Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar (MJU3)
Beredning
Skr. 2019/20:170 och motioner
Föredragande: SE

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 oktober 2020 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 3: Protokoll 2020/21:5
Punkt 4: PM och motioner

Dessutom bifogas:
Arbetsplan
Preliminära sammanträdestider