Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:9 Tisdag 2020-11-03 kl. 11:00

Tisdag 2020-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9
Datum och tid: 2020-11-03 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 och 23 (MJU1y)
För yttrande till finansutskottet
Justering
Prop. 2020/21:1 och motioner
Föredragande: SE

4. Höständringsbudget för 2020 (MJU2y)
För yttrande till finansutskottet
Justering
Prop. 2020/21:2
Föredragande: MB

5. Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter (MJU4)
Beredning
Prop. 2020/21:27
Föredragande: NL

6. Kommissionens arbetsprogram för 2021 (MJU3y)
För ev. yttrande till utrikesutskottet
Beredning
COM(2020) 690
Föredragande: MB

7. Skyddsjakt på varg (MJU5)
Fortsatt beredning
Föredragande: SM

8. Inkomna EU-dokument
Föredragande: SE och NL

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdag 5 november 2020 kl 10.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2020/21:7 och 8
Punkt 3-4: Förslag till yttrande
Punkt 5: PM
Punkt 6: PM och COM(2020) 690
Punkt 7: PM
Punkt 8: Lista inkomna EU-dokument


Dessutom bifogas:
Arbetsplan
Preliminära sammanträdestider