Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Lördag 2006-06-17 kl. 08:30

Utskottsmöte 2005/06:36

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:36
Datum och tid: 08:30
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Jordbruksministern informerar om det kommande landsbygdsprogrammet

2. Övriga frågor

Bilagor


Återrapport från informellt jordbruksministermöte 28-30 maj 2006
KOM(06) 233 om ändring av rådets förordning (EG) nr 104/2000 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (endast elektroniskt)
KOM(06) 286 om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer