Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Måndag 2008-08-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:39

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:39

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:39
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Behandling av proposition 2007/08:154 Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon samt följdmotioner och motionsyrkande från allmänna motionstiden 2007

/föredragande MH/

2. Behandling av proposition 2007/08:153 Enklare regler om kväveoxidavgiften samt följdmotion

/föredragande HR/

3. Inkomna skrivelser

/föredragande BW/

4. Inkomna EU-dokument m.m.

/föredragande BW/

5. Utskottsaktiviteter m.m. under hösten 2008

/föredragande BW/

6. Övriga frågor

Bilagor


PM och motioner till punkt 1 och 2 (motioner till punkt 1 endast på papper)
Lista över inkomna EU-dokument m.m. till punkt 4
PM: Förslag och beslutsunderlag ang. aktiviteter under hösten 2008 till punkt 5
Rapport från det informella jordbruksministermötet i Brdo, Slovenien den 27 maj 2008
Rapport från Jordbruks-/fiskerådet den 23-24 juni 2008
Rapport från det informella miljöministermötet i Saint Cloud, Frankrike, 3-4 juli 2008
Rapport från Jordbruks-/fiskerådet den 15 juli 2008
Kommissionens svar på utskottets utlåtande 2007/08:MJU10 om hälsokontrollen av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken
Fakta-PM 2007/08:130
Ekofin-rådet den 3 juni 2008: Mötesrapport (endast elektroniskt)
Rapport från TTE-rådets (energi) möte den 6 juni 2008 i Bryssel (endast elektroniskt)
Rapport från EPSCO-rådets möte den 10 juni 2008 (endast elektroniskt)
Rapport från TTE-rådet (telekommunikation och transport) den 12-13 juni 2008 (endast elektroniskt)
Möte med rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC) den 16 juni 2008 - Översiktsrapporten (endast elektroniskt)