Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Måndag 2009-08-31 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:44

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:44

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:44
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Jordbruksminister Eskil Erlandsson informerar inför Jordbruks- och fiskeråd den 7 september 2009

2. Uppvaktningar med anledning av proposition 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning

a) Rovdjurscentret De 5 Stora
b) Naturskyddsföreningen, WWF och Svenska
Rovdjursföreningen
c) Svenska Jägareförbundet
d) Lantbrukarnas Riksförbund
e) Svenska Samernas Riksförbund

3. Justering av protokoll 2008/09:43

4. Behandling av proposition 2008/09:191 Eftersök av trafikskadat vilt

/föredragande BgW/

5. Behandling av proposition 2008/09:217 Miljöbalkens försäkringar och avhjälpande av förorenade områden m.m. samt motioner från allmänna motionstiden 2008

/föredragande HL/

6. Behandling av proposition 2008/09:211 En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar

/föredragande MH/

7. Behandling av proposition 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning samt följdmotioner och motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008

/föredragande ALK/

8. Behandling av proposition 2008/09:214 Hållbart skydd av naturområden samt följdmotioner och motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008

/föredragande CM/

9. Behandling av motioner om övergripande miljöfrågor

/föredragande LS/

10. Inkomna skrivelser

/föredragande BgW/

11. Inkomna EU-dokument m.m.

/föredragande BgW/

12. Övriga frågor

Bilagor


Kommenterad dagordning med bilagor till punkt 1
Protokoll 2008/09:43 till punkt 3
PM till punkt 4
PM och motioner till punkt 5-9 (motioner end. på papper)
Lista inkomna EU-dokument m.m. till punkt 11
Rapport från Jordbruks- och fiskeråd 13 juli 2009
Rapport från informella miljöministermötet i Åre 24-25 juli 2009
Fakta-PM 2008/09:139 Förordning om importkvot av nötkött
Skrivelse om rovdjursturism