Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2005-03-22 kl. 10:00

Utskottsmöte 2004/05:18

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:18
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokollen 2004/05:16 och 2004/05:17

2. Justering av förslag till betänkande 2004/05:MJU10 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn

/föredragande Holst och Wuilmart/

3. Justering av förslag till betänkande 2004/05:MJU11 Århuskonventionen

/föredragande Franzén/

4. Reviderad arbetsplan för våren 2005

/föredragande Wessman/

5. Kl. 11.00 Information från Jordbruksverket om uppföljning av det senaste salmonellautbrottet, tillsynsfrågor i djurskyddet m.m.

6. Kl. 11.30 Information från Livsmedelsverket om småskalig livsmedelsproduktion

7. Övriga frågor

Bilagor


Protokollen 2004/05:16 och 2004/05:17
Förslag till betänkandena 2004/05:MJU10 och 2004/05:MJU11
Reviderad arbetsplan för våren 2005
Programutkast och sändlista inför utfrågn. om alternativa bränslen den 19 april 2005
Programutkast och sändlista inför utfrågn. om skogen den 21 april 2005