Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2004-10-19 kl. 11:00

Utskottsmöte 2004/05:3

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:3
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Behandling av proposition 2004/05:9 Kvaliteten på bensin och dieselbränslen samt följdmotioner

2004/05:
MJ2 av Anita Brodén m.fl. (fp),
MJ3 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd),
MJ4 av Åsa Domeij m.fl. (mp).

/föredragande Wessman/

2. Behandling av proposition 2004/05:18 Handel med utsläppsrätter II samt dels följdmotion

2004/05:
MJ1 av Lennart Fremling m.fl. (fp),

dels motioner från allmänna motionstiden 2004

2004/05:
MJ238 av Jörgen Johansson (c),
MJ287 av Eskil Erlandsson och Åsa Torstensson (c),
MJ306 av Lennart Axelsson och Helena Frisk (s),
MJ368 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 5,
MJ381 av Sven Bergström och Håkan Larsson (c),
MJ498 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkande 5,
MJ501 av Viviann Gerdin och Sven Bergström (c) yrkande 3,
MJ530 av Kenth Högström m.fl. (s),
N405 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m) yrkandena 2 och 18,
T461 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 3.

/föredragande Franzén/

3. Övriga frågor

Bilagor


PM och motioner till p.1
PM och motioner till p. 2