Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2004-11-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2004/05:6

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:6
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2004/05:5

2. Behandling av proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005, utgiftsområde 20, Allmän miljö- och naturvård och skrivelse 2003/04:141 Sanering och återställning av förorenade områden - resultatredovisning samt dels motion

2003/04:
MJ60 av Jan Andersson m.fl. (c),

dels motionerna

2004/05:
MJ201 av Sofia Larsen (c),
MJ212 av Sofia Larsen (c),
MJ273 av Ragnwi Marcelind (kd),
MJ288 av Annika Qarlsson och Sven Bergström (c),
MJ357 av Kenneth Johansson (c),
MJ369 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 41,
MJ386 av Åsa Domeij (mp) yrkande 1,
MJ411 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) yrkande 1-2,
MJ434 av Åsa Domeij m.fl. (mp) yrkande 2, 27-28 och 31,
MJ474 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m),
MJ498 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkandena 18-19, 35 och 48,
MJ511 av Åsa Lindestam m.fl. (s),
MJ526 av Jan Andersson m.fl. (c),
T461 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 6.

/föredragande Wuilmart/

3. Behandling av proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005, utgiftsområde 23, Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar samt motionerna

2004/05:
MJ208 av Cecilia Widegren m.fl. (m, c, kd, fp) yrkande 1,
MJ209 av Birgitta Carlsson och Margareta Andersson (c),
MJ222 av Birgitta Sellén och Håkan Larsson (c),
MJ246 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m),
MJ259 av Cecilia Widegren m.fl. (m, kd, c),
MJ270 av Göte Wahlström m.fl. (s),
MJ279 av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander (s),
MJ292 av Kenneth Johansson (c),
MJ321 av Kenneth Johansson (c) yrkande 1,
MJ360 av Leif Björnlod (mp),
MJ376 av Eskil Erlandsson och Birgitta Carlsson (c),
MJ378 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd),
MJ379 av Håkan Larsson (c),
MJ408 av Lars Gustafsson (kd),
MJ434 av Åsa Domeij m.fl. (mp) yrkande 36,
MJ437 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) yrkande 5,
MJ463 av Åsa Torstensson (c),
MJ467 av Ingemar Vänerlöv (kd),
MJ470 av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander (s),
MJ473 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkandena 1-4,
MJ497 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 6, 29, 32-34, 37, 41-43 och
46,
MJ499 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 20,
MJ508 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkandena 18 och 36,
MJ513 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 1,
MJ525 av Jan Andersson m.fl. (c),
Sk405 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkandena 5 och 8.

/föredragande Franzén och Holst/

4. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2004/05:5
PM och motioner till punkt 2 och 3
Inbjudan till informationsmöte om PSSA
Information om avtal fr. Jordbruksdepartementet
Regeringsbeslut om länsstyrelsernas samordning av de statliga myndigheternas insatser i det regionala utvecklingsarbetet