Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-07 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:17

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:17
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:15

2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU18 Djurskydd m.m.

/föredragande Holst/

3. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2005/06:15
Förslag till betänkande 2005/06:MJU18
Program till off. utfrågning 14 mars 2006
Fakta-PM 2005/06:50 Tematisk strategi om luftföroreningar
Fakta-PM 2005/06:51 Förslag till direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa
Fakta-PM 2005/06:52 EU:s stragegi för hållbar utveckling
Fakta-PM 2005/06:55 Geografiska beteckningar på livsmedel
Fakta-PM 2005/06:56 Tematisk strategi och revidering av ramdirektivet om avfall
Rapport från Jordbruks- och fiskerådet den 20 februari 2006