Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-14 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:19

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:19
Datum och tid: 09:00
Plats: Förstakammarsalen

Föredragningslista

1. Offentlig utfrågning om styrmedel för att motverka klimatförändringar

2. Övriga frågor

Bilagor


Dagordning
Deltagarförteckning

Ståndpunkter inlämnade av inbjudna myndigheter/organisationer:
Naturvårdsverket
Skogen och Kemin Gruvorna och Stålet
Skogsstyrelsen
SMHI
Statens Geotekniska institut/SGI
Svenskt Näringsliv