Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2006-04-04 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:22

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:22
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:21

2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU21 Kärnsäkerhet och strålskydd

/föredragande Tegnér/

3. Fortsatt behandling av skrivelse 2005/06:87 Den övergripande strategiska inriktningen av kommande landsbygdsprogrammet samt två motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005,
2004/05:MJ497 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 19 och
2005/06:MJ594 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkande 17.

/föredragande Stenberg/

4. Utskottets arbete under resterande del av mandatperioden

/föredragande Wessman/

5. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2005/06:21
Förslag till betänkande 2005/06:MJU21
PM till p. 3
Arbetsplan, p. 4
FaktaPM 2005/06:FPM63 och 2005/06:FPM65
KOM(05) 117 och KOM(05) 531 slutlig/3
Rapport från Jordbruksråd 20 mars 2006
Reviderad resolutionstext angående miljöfrågor inför IPU:s möte i Nairobi den 4-12 maj 2006