Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2006-04-18 kl. 13:00

Utskottsmöte 2005/06:24

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:24
Datum och tid: 13:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokollen 2005/06:22 och 2005/06:23

2. Behandling av skrivelse 2005/06:88 Ekologisk produktion och konsumtion - Mål och inriktning till 2010 samt dels följdmotioner

2005/06:
MJ27 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd),
MJ28 av Marie Wahlgren m.fl. (fp),
MJ29 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m),
MJ30 av Staffan Danielsson och Jörgen Johansson (c),

dels motioner från allmänna motionstiden 2005

2005/06:
MJ334 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. (v) yrkandena 8 och 9,
MJ448 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -) yrkandena 11 och 13,
MJ594 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkande 18.

/föredragande Magnusson/

3. Behandling av proposition 2005/06:179 Miljöansvaret i Antarktis ( inga följdmotioner)

/föredragande Wessman/

4. Övriga frågorBilagor


Protokollen 2005/06:22 och 2005/06:23
PM och följdmotioner till p. 2
PM till p. 3 (inga följdmotioner)
Rapport ang. omständigheterna kring Estonias förlisning 1994 (endast på papper)
Skrivelse ang. prop. 2005/06:128
FaktaPM 2005/06:FPM73