Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2006-04-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:26

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:26
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Kl. 11.00 Uppvaktning Sveriges Kommuner och Landsting

2. Justering av protokoll 2005/06:24

3. Justering av förslag till yttrande 2005/06:MJU3y Ett ökat samiskt inflytande

/föredragande Wessman/

4. Behandling av proposition 2005/06:128 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m. samt följdmotionerna

2005/06:
MJ19 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m),
MJ20 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd),
MJ21 av Anita Brodén m.fl. (fp),
MJ22 av Jan Andersson m.fl. (c).

/föredragande Holst/

5. Behandling av skrivelse 2005/06:126 Strategiska utmaningar - En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling samt följdmotionerna

2005/06:
MJ34 av Sverker Thorén m.fl. (fp, m, kd, c),
MJ35 av Karin Svensson Smith m.fl. (-, mp).

/föredragande Benson/

6. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:184 Utvecklad utsläppshandel för minskad klimatpåverkan samt följdmotioner till proposition 2005/06:172 Nationell klimatpolitik i global samverkan2005/06:
MJ46 av Lennart Fremling m.fl. (fp) yrkandena 5 och 27-28,
MJ47 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 5-6 och 8-9,
MJ48 av Åsa Domeij m.fl. (mp) yrkandena 12-13 och 28-30,
MJ49 av Claes Västerteg m.fl. (c) yrkandena 8 och 12-13.

/föredragande Berkestad/

7. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2005/06:24
Förslag till yttrande 2005/06:MJU3y
PM och följdmotioner till p. 4, 5 och 6
Skrivelse från Svenska Torvproducentföreningen