Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-02 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:28

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:28
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Kl. 11.00 Information från Miljöministern om uppföljningen av miljömålen

2. Justering av protokoll 2005/06:26

3. Behandling av proposition 2005/06:182 Miljöbalkens sanktionssystem m.m. samt dels följdmotioner

2005/06:
MJ57 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v),
MJ58 av Åsa Domeij och Jan Lindholm (mp),

dels följdmotion med anledning av redog. 2005/06:RRS14 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående marklösen

2005/06:
Fi7 av Cecilia Widegren (m) yrkandena 7 och 9,

dels motioner från allmänna motionstiden 2005

2005/06:
MJ203 av Ulf Sjösten (m),
MJ204 av Magdalena Andersson (m),
MJ232 av Ragnwi Marcelind (kd),
MJ339 av Kenneth Johansson och Agne Hansson (c) yrkandena 1 och 3,
MJ361 av Cecilia Widegren (m) yrkandena 2 och 4,
MJ394 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 19 och 34,
MJ412 av Birgitta Carlsson och Annika Qarlsson (c),
MJ439 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 2,
MJ441 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkandena 14 och 15,
MJ447 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 4,
MJ448 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -) yrkande 7,
MJ449 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -) yrkandena 37 och 55,
MJ522 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkandena 15 och 16,
MJ523 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) yrkande 6,
MJ525 av Anita Brodén m.fl. (fp, kd, c, mp) yrkandena 3, 4 och 7,
MJ532 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkandena 2 och 16,
MJ596 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkandena 12, 24-26 och 40-41,
N309 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 3,
N445 av Lars Lindén m.fl. (kd) yrkande 11,
N480 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkande 14,
Bo245 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. (v) yrkande 2,
Ju420 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 7.

/föredragande Magnusson/

4. Övriga frågor

Bilagor


PM inför Miljöministerns information
Protokoll 2005/06:26
PM och följdmotioner till p. 3