Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:30

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:30
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Kl. 11.00 Uppvaktning av Klimatkommunerna

2. Justering av protokoll 2005/06:28

3. Behandling av proposition 2005/06:172 Nationell klimatpolitik i global samverkan samt dels följdmotionerna

2005/06:
MJ45 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m),
MJ46 av Lennart Fremling m.fl. (fp) yrkandena 1-14, 16-30 och 32-37,
MJ47 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 1-8 och 10-21,
MJ48 av Åsa Domeij m.fl. (mp) yrkandena 1-11 och 13-27,
MJ49 av Claes Västerteg m.fl. (c),

dels motioner från allmänna motionstiden 2004

2004/05:
MJ368 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 2, 3, 9, 13 och 14,
MJ383 av Lars Ångström och Ingegerd Saarinen (mp),
MJ429 av Karin Åström och Maria Öberg (s),
MJ434 av Åsa Domeij m.fl. (mp) yrkande 47,
MJ498 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkandena 4 och 12,
MJ507 av Jan Andersson m.fl. (c) yrkandena 10 och 11,

dels motioner från allmänna motionstiden 2005

2005/06:
MJ326 av Lars Ångström (mp),
MJ342 av Jörgen Johansson och Birgitta Carlsson (c),
MJ414 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 4-6,
MJ436 av Åsa Domeij och Ingegerd Saarinen (mp),
MJ439 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 7,
MJ449 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -) yrkande 56,
MJ531 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 8,
MJ579 av Karin Åström och Lars U Granberg (s),
MJ596 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkandena 1-2 och 6-7,
U267 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 4,
U290 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 18,
N338 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) yrkande 18.

/föredragande Wuilmart och Berkestad/

4. Behandling för ev. yttrande till finansutskottet över prop. 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition samt följdmotion (med arbetsnummer)

2005/06:
Fi13 av Mikael Odenberg m.fl. (m).

/föredragande Wessman/

5. Behandling för ev. yttrande till finansutskottet över skrivelse 2005/06:101 Årsredovisning för staten 2005 (motionstiden utgår 5/5 2006)

/föredragande Wessman/

6. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2005/06:28
PM och följdmotioner till p. 3 och 4
PM till p. 5, ev. motioner delas på bordet