Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:32

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:32
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Kl. 11.00 Uppvaktning av Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund

2. Justering av protokoll 2005/06:30

3. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:176 Kommunernas roll i avfallshanteringen samt följdmotioner

/föredragande Bagge/

4. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU20 Ekologisk produktion och konsumtion - Mål och inriktning till 2010

/föredragande Magnusson/

5. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU22 Miljöansvaret i Antarktis

/föredragande Wessman/

6. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU28 Miljöklassning av alternativa motorbränslen m.m.

/föredragande Wessman/

7. Justering av förslag till yttrande 2005/06:MJU4y Tilläggsbudget för år 2006

/föredragande Wessman/

8. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2005/06:30
Förslag till betänkandena 2005/06:MJU20, 2005/06:MJU22 och 2005/06:MJU28
Förslag till yttrande 2005/06:MJU4y
FaktaPM: FPM90 och FPM91