Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-30 kl. 08:00

Utskottsmöte 2005/06:34

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:34
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokollen 2005/06:32 och 2005/06:33

2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU14 Nationell klimatpolitik i global samverkan

/föredragande Wuilmart och Berkestad/

3. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU27 Vissa fiskeripolitiska frågor

/föredragande Stenberg/

4. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU31 Strategiska utmaningar - En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling

/föredragande Benson/

5. Behandling av följdmotioner med anledning av skrivelse 2005/06:211 Återkallelse av proposition 2005/06:176 Kommunernas roll i avfallshanteringen (motionstiden utgår 24/5 2006)

/föredragande Bagge/

6. Behandling av uppskov av vissa ärenden

/föredragande Wessman/

7. Övriga frågor

Bilagor


Protokollen 2005/06:32 och 2005/06:33
Förslag till betänkandena 2005/06:MJU14, 2005/06:MJU27 och 2005/06:MJU31
Handlingar till p. 5 skickas ut med lördagsutdelning
PM till p. 6
Rapport från informella miljörådet 19-21 maj 2006