Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2005-11-08 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:7

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:7
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:5

2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU4 En nationell strategi för havsmiljön

/föredragande Wessman/

3. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU5 Etisk prövning av djurförsök m.m.

/föredragande Tegnér/

4. Behandling för ev. yttrande till trafikutskottet över proposition 2005/06:16 Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel samt ev. följdmotioner (motionstiden utgår 3/11 2005)

/föredragande Tegnér/

5. Kl. 11.30 Miljöministern informerar om klimatfrågor

6. Kl. 13.00 Skogsstyrelsens generaldirektör informerar

7. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2005/06:5
Förslag till betänkande 2005/06:MJU4
Förslag till betänkande 2005/06:MJU5
PM för ev. yttrande till trafikutskottet (ev. berörda motionsyrkanden delas i facken måndag den 7/11)
Motionsförteckning (delas i facken måndag den 7/11)
Rapport från Jordbruks/fiskerådet den 24-25 oktober 2005 (på papper, tidigare utsänd på mail)