Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2007-05-15 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:33

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:33
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2006/07:31

2. Behandling för ev. yttrande till skatteutskottet över proposition 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm samt fem följdmotionsyrkanden och ett motionsyrkande från allmänna motionstiden 2006.

/föredragande HL/

3. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2009/07:31 till punkt 1
PM och motioner till punkt 2 (motioner endast på papper)