Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2008-03-11 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:23

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:23
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Fortsatt beredning med anledning av överläggningen med miljöministern den 6 mars 2008 angående det s.k. klimatpaketet (dnr 170-1993-07/08)

2. Justering av förslag till betänkande 2007/08:MJU12 Säkra livsmedel

/föredragande AK/

3. Inkomna skrivelser

/föredragande BW/

4. Övriga frågor

Bilagor


Förslag till betänkande till punkt 2
Fakta-PM 2007/08:75