Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2008-04-01 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:26

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:26
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av förslag till betänkande 2007/08:MJU14 Biologisk mångfald

/föredragande HR/

2. Övriga frågor

Bilagor


Förslag till betänkande 2007/08:MJU14 Biologisk mångfald till punkt 1