Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2008-04-22 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:29

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:29
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Information från Jordbruksverket
Generaldirektör Mats Persson med medarbetare informerar utskottet i aktuella frågor

2. Behandling av proposition 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden samt följdmotioner och motioner från allmänna motionstiden 2007

/föredragande RB/

3. Inkomna skrivelser

/föredragande BW/

4. Övriga frågor

Bilagor


PM, följdmotioner och motioner från allmänna motionstiden till punkt 2
Inbjudan till gårdsbesök med vattentema från Lantbrukarnas Riksförbund