Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-06 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:31

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:31
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokollen 2007/08:29 och 2007/08:30

2. Justering av förslag till betänkande 2007/08:MJU15 Vatten- och luftvård

/föredragande ALK/

3. Inkomna skrivelser

/föredragande BW/

4. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2007/08:29 och 30 till punkt 1
Förslag till betänkande 2007/08:MJU15 Vatten- och luftvård till punkt 2
Inbjudan till miljömålsseminarium 5 juni 2008
Rapport från möte i jordbruks-/fiskerådet den 14 april 2008 i Luxemburg
Rapport från informella KKR i Brdo, Slovenien 10-16 april 2008 (endast elektroniskt)