Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2008-06-10 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:37

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:37
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-23 Trafikutskottets sessionssal

Föredragningslista

1. Utfrågning om biobränsle
Utskottet tar emot informatin från Jordbruksverket, Energimyndigheten och Food and Agriculture Organization, FAO

2. Justering av protokoll 2007/08:36

3. Inkomna skrivelser

/föredragande BW/

4. Inkomna EU-dokument m.m.

/föredragande BW/

5. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2007/08:36 till punkt 2
Lista inkomna EU-dokument mm till punkt 4
Rapport från Jordbruks- och fiskeråd 19 maj 2008