Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2008-06-17 kl. 08:00

Utskottsmöte 2007/08:38

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:38

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:38
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 9-54 EU-nämndens sessionssal

Föredragningslista

1. Överläggning enligt RO 10:3 med jordbruksminister Eskil Erlandsson, Jordbruksdepartementet, om

KOM(2008) 306/4 med förslag till lagstiftning inom ramen för hälsokontrollen inklusive SEK(2008) 1886 kommissionens arbetsdokument åtföljande kommissionens lagstiftningsförslag,

KOM(2008) 162 förslag till Rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 423/2004 när det gäller återhämtning av torskbestånd och om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 inklusive SEK(2008) 389 arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer förslag till Rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 423/2004 samt

KOM(2008) 331 meddelande från kommissionen, Fiskemöjligheter för 2009, policyförklaring från kommissionen.

2. Jordbruksministern informerar inför Jordbruks- och fiskeråd den 23-24 juni 2008

3. Justering av protokoll 2007/08:37

4. Inkomna EU-dokument m.m.

/föredragande BW/

5. Övriga frågor


Bilagor


Underlag avseende överläggning till punkt 1
Kommenterad dagordning inklusive bilagor inför Jordbruks- och fiskeråd den 23-24 juni 2008 till punkt 2
Protokoll 2007/08:37 till punkt 3
Lista inkomna EU-dokument m m till punkt 4
Reseberättelse Brasilien 22 februari - 3 mars 2008
Presentationer som lämnades under utskottets resa till Brasilien (endast elektroniskt)
Rapport från konkurrenskraftsrådet 29-30 maj 2008 (endast elektroniskt)
Joint declaration of the next trio of Presidencies of the European Union: France, Czech Republic and Sweden (endast elektroniskt)
Rapport från Rådets möte (miljöministrarna) den 5 juni 2008