Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2007-11-20 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:8
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Kl. 11.00 Information från Fiskeriverket.

2. Justering av förslag till utlåtande 2007/08:MJU4 Grönbok om anpassning till klimatföändringarna i Europa

/föredragande BW/

3. Inkomna EU-dokument mm.

/föredragande BW/

4. Övriga frågor

Bilagor


Förslag till utlåtande 2007/08:MJU4 till punkt 2
Inkomna EU-dokument 23 okt. - 11 nov. 2007 till punkt 3
(dokumenten end. elektroniskt)
Motionsförteckning till punkt 4