Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2008-12-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:14

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:14
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Kl. 11.00 Uppvaktning av Veterinärer i Sverige med anledning av vaccinationen mot blåtunga

2. Justering av protokoll 2008/09:13

3. Justering av förslag till utlåtande 2008/09:MJU8 Grönbok om jordbruksprodukters kvalitet

/föredragande CM/

4. Justering av förslag till yttrande 2008/09:MJU2y Ett lyft för forskning och innovation

/föredragande ALK/

5. Behandling av proposition 2008/09:76 Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall samt en följdmotion

/föredragande BW/

6. Inkomna skrivelser

/föredragande BW/

7. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2008/09:13 till punkt 2
Förslag till utlåtande 2008/09:MJU8 till punkt 3
Förslag till yttrande 2008/09:MJU2y till punkt 4
PM och motion till punkt 5 (motionen endast på papper)
Återrapport från informellt möte med ministrarna med ansvar för urban utveckling (endast elektroniskt)
Fakta-PM 2008/09:38, 39, 40 och 43
Rapport från Jordbruksråd 18-20 nov. och 28 nov. 2008