Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2009-01-20 kl. 10:30

Utskottsmöte 2008/09:17

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:17
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Miljöministern lämnar information angående avslutat och inkommande ordförandeskap i EU.

2. Justering av förslag till betänkande 2008/09:MJU9 Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall

/föredragande BW/

3. Behandling av motioner om jakt och viltvård

/föredragande HR/

4. Behandling av motioner om biologisk mångfald

/föredragande MH/

5. Utskottets arbetsplan inledningen våren 2009

/föredragande BW/

6. Övriga frågor

Bilagor


PM till punkt 1
Förslag till betänkande 2008/09:MJU9 Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall till punkt 2
PM och motioner till punkt 3 och 4 (motioner endast på papper)
Utskottets arbetsplan inledningen våren 2009 till punkt 5