Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2009-02-10 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:19

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:19
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Kl. 11.00 uppvaktning av Svenska Equiterapeutförbundet med anledning av behandlingen av proposition 2008/09:94 Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

2. Kl. 11.30 uppvaktning av Sveriges Veterinärförbund med anledning av vaccinationen mot blåtunga m.m.

3. Justering av protokoll 2008/09:18

4. Behandling av proposition 2008/09:94 Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt en följdmotion

/föredragande MH/

5. Inkomna skrivelser

/föredragande BW/

6. Inkomna EU-dokument m.m.

/föredragande MH och AK/

7. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2008/09:18 till punkt 3
PM till punkt 4 (motionen endast på papper)
Lista inkomna EU-dokument till punkt 6
Fakta-PM 2008/09:68 till punkt 7