Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2009-03-24 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:27

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:27
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Kl 11.00 uppvaktning av Naturskyddsföreningen, Svenska Turistföreningen och Världsnaturfonden med anledning av proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden

2. Behandling av proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden samt två följdmotioner och motioner från allmänna motionstiden 2008

/föredragande MH/

3. Övriga frågor

Bilagor


PM och motioner till punkt 2 (motioner endast på papper)