Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-28 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:33

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:33
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2008/09:31

2. Justering av förslag till betänkande 2008/09:MJU24 Djurskyddskontrollregister m.m.

/föredragande ALK/

3. Justering av förslag till betänkande 2008/09:MJU26 Flyget i utsläppshandeln

/föredragande HR/

4. Inkomna skrivelser

/föredragande BgW/

5. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll till punkt 1
Förslag till betänkande till punkt 2
Förslag till betänkande till punkt 3
Fakta-PM 109 Förenklingar av CAP
Rapport från informellt miljöministermöte i Prag 14-15 april 2009