Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2009-05-05 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:34

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:34
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Uppvaktning av Svensk Energi med anledning av proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik - Klimat

2. Uppvaktning av Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO) med anledning av proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik - Klimat

3. Justering av protokollen 2008/09:32 och 2008/09:33

4. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:146 Prövning av vindkraft m.m. (yttrande från civilutskottet)

/föredragande HL/

5. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:170 En sammanhållen svensk havspolitik m.m. (yttrande från skatteutskottet)

/föredragande CM/

6. Behandling av proposition 2008/09:169 Överlåtbara fiskerättigheter och en följdmotion

/föredragande MH/

7. Behandling av proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik - Klimat, följdmotioner samt motioner från allmänna motionstiden 2008

/föredragande ALK och AK/

8. Behandling av KOM (2009) 147 Vitbok om anpassning till klimatförändring: en europeisk handlingsram

/föredragande CM/

9. Övriga frågor

Bilagor


Underlag från Svensk Energi till punkt 1
Protokoll 2008/09:32 och 33 till punkt 3
Yttrande från civilutskottet till punkt 4
Yttrande från skatteutskottet till punkt 5
PM och följdmotion till punkt 6 (motion end. på papper)
PM och motioner till punkt 7 (motioner end. på papper, delas i facken)
PM och KOM (2009) 147 till punkt 8
Kompletterande information från LDM Sveriges Mjölkbönder (end. på papper)
Bilaga till tidigare delad rapport fr informellt miljöministermöte 14-15 april 2009
Inbjudan - Seminarium om Vänern som färskvattenresurs (end. på papper)