Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2009-05-12 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:36

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:36
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2008/09:34

2. Fortsatt behandling av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik - Klimat
(yttranden från skatteutskottet och trafikutskottet)

/föredragande ALK och AK/

3. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2008/09:34 till punkt 1
Yttranden från skatteutskottet och trafikutskottet till punkt 2