Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2009-05-19 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:38

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:38

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:38
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Jordbruksministern informerar inför Jordbruks- och fiskeråd den 25-26 maj 2009

2. Justering av protokoll 2008/09:36

3. Övriga frågor

Bilagor


Kommenterad dagordning med bilagor till punkt 1
Protokoll 2008/09:36 till punkt 2
Hållbar förvaltning av Östersjön, Baltic Sea 2020 (end. på papper)