Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2009-05-26 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:39

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:39

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:39
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokollen 2008/09:37 och 38

2. Justering av förslag till betänkande 2008/09:MJU23 Överlåtbara fiskerättigheter m.m.

/föredragande MH/

3. Justering av förslag till betänkande 2008/09:MJU28 Riktlinjer för klimatpolitiken m.m.

/föredragande ALK och AK/

4. Justering av förslag till utlåtande 2008/09:MJU30 Vitbok om klimatanpassning

/föredragande CM/

5. Inkomna skrivelser

/föredragande BgW/

6. Inkomna EU-dokument m.m.

/föredragande MH/

7. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2008/09:37 och 38 till punkt 1
Förslag till betänkande till punkt 2-3
Förslag till utlåtande till punkt 4
Lista inkomna EU-dokument m.m. till punkt 6
Fakta-PM 116 Vitbok om anpassning till klimatförändringar