Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2009-06-09 kl. 10:30

Utskottsmöte 2008/09:40

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:40

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:40
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Överläggning enligt RO 10:3 med jordbruksminister Eskil Erlandsson om

a) revidering av strategin för landsbygdsprogrammet

b) genomförandet av översynen av den gemensamma jordbrukspolitiken

2. Justering av protokoll 2008/09:39

3. Inkomna skrivelser

/föredragande BgW/

4. Inkomna EU-dokument m.m.

/föredragande MH/

5. Övriga frågor

Bilagor


PM från Jordbruksdepartementet till punkt 1
(end. elektroniskt, utsänt på papper 090526)
Protokoll 2008/09:39 till punkt 2
Lista inkomna EU-dokument m.m. till punkt 4
Brev från Kommissionen m anl av utlåtande 2008/09:MJU17
Rapport från Jordbruksråd 25-26 maj 2009
Fakta-PM 117 Avgränsning naturbetingade svårigheter
Fakta-PM 122 Meddelande om ny vattenbruksstrategi