Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2010-05-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:32

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:32
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2009/10:30

2. Justering av förslag till yttrande 2009/10:MJU4y 2010 års ekonomiska vårproposition

/föredragande LS/

3. Behandling av proposition 2009/10:212 Ny gränsälvsöverenskommelse med Finland samt följdmotion och motion från allmänna motionstiden 2009

/föredragande ALK/

4. Behandling av proposition 2009/10:211 Sanktioner för överträdelser av nya EU-regler om kemikalier

/föredragande JS/

5. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll till punkt 1
Förslag till yttrande till punkt 2
PM och följdmotion till punkt 3
PM till punkt 4
Ratificering av vitryskt tillägg till FN:s klimatkonvention (end.elektroniskt)