Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2010-06-08 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:35

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:35
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Uppvaktning av föreningen Klimatkommunerna ang. presentation av föreningens verksamhet

2. Justering av förslag till betänkande 2009/10:MJU25 Svenska miljömål

/föredragande LS/

3. Justering av förslag till betänkande 2009/10:MJU29 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

/föredragande BgW/

4. Subsidiaritetsprövning - behandling av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik över permanenta grödor,
KOM(2010) 249 slutlig

/föredragande ALK/

5. Inkomna EU-dokument m.m.

/föredragande ALK och LS/

6. Övriga frågor

Bilagor


Förslag till betänkande till punkt 2-3
PM och dokument till punkt 4
Lista inkomna EU-dokument m.m. till punkt 5