Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2009-11-03 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2009/10:3

2. Fortsatt behandling av Grönbok Reform av den gemensamma fiskeripolitiken

/föredragande CM/

3. Behandling av proposition 2009/10:28 Ändringar i systemet för handel med utsläppsrätter samt av motioner från allmänna motionstiden 2009

/föredragande LS/

4. Inkomna skrivelser

5. Inkomna EU-dokument m.m.

/föredragande ALK/

6. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll till punkt 1
Utkast till utlåtande till punkt 2
PM samt motioner till punkt 3
Lista inkomna EU-dok.till punkt 5
Fakta-PM 2009/10:19 Marina miljön
Rapport från Jordbruksrådet 19-20 okt 2009
Rapport från Miljöråd 21 okt 2009