Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2011-02-01 kl. 11:00

Utskottsmöte 2010/11:16

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:16
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Ordförandeskapet i EU
Information om det avslutade belgiska och det nya ungerska ordförandeskapet i EU
Miljöminister Andreas Carlgren m.fl.
Miljödepartementet

2. EU-förslag om tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer
Subsidiaritetsprövning
KOM(2011) 1
Föredragande: CM

3. EU-MOT-utredningen
Föredragande: CM

4. Inbjudningar, uppvaktningar m.m.
Föredragande: BW

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 februari 2011 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: PM
Punkt 2: PM och KOM-dokument
Punkt 3: PM
Punkt 4: PM

Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan