Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2004-09-16 kl. 10:00

Utskottsmöte 2004/05:1

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:1
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Kl. 10.00-12.00 Miniseminarium om Miljö- och landsbygdsprogrammet (OBS! Punkt 1 ej sammanträde)

2. Kl. 12.30 Uppvaktning av Samernas Riksförbund med anledning av skrivelse 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling

3. Behandling av skrivelse 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling samt dels följdmotionerna

2003/04:
MJ62 av Per Erik Granström (s),
MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd),
MJ64 av Gunnar Goude m.fl. (mp),
MJ65 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkandena 1-8, 12-14 och 16-22,
MJ66 av Lennart Fremling m.fl. (fp) yrkandena 1-4, 7-12 och 15,
MJ67 av Jan Andersson m.fl. (c),

dels motionerna från allmänna motionstiden 2002

2002/03:
MJ263 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. (v) yrkande 3,
MJ426 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 16,
MJ428 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkandena 30 och 47,
MJ435 av Sven Bergström (c) yrkande 3,
MJ492 av Mona Jönsson m.fl. (mp) yrkande 3,
N304 av Mikael Odenberg m.fl. (m) yrkande 13,

dels motionerna från allmänna motionstiden 2003

2003/04:
MJ225 av Erling Wälivaara (kd),
MJ227 av Nils Fredrik Aurelius (m),
MJ235 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. (v) yrkande 6,
MJ243 av Tuve Skånberg (kd) yrkandena 1-3,
MJ257 av Gunilla Tjernberg (kd),
MJ258 av Barbro Feltzing och Helena Hillar Rosenqvist (mp),
MJ278 av Barbro Feltzing (mp) yrkandena 2-3,
MJ284 av Rosita Runegrund (kd) yrkande 2,
MJ287 av Annika Qarlsson och Birgitta Carlsson (c) yrkandena 1-3,
MJ288 av Birgitta Carlsson och Margareta Andersson (c),
MJ316 av Gunilla Tjernberg (kd),
MJ334 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkandena 3-4, 7-9, 11 och 14-15,
MJ339 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v),
MJ349 av Åsa Torstensson (c) yrkandena 1-2,
MJ365 av Åsa Domeij m.fl. (mp) yrkandena 1-2, 5 och 7,
MJ370 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkandena 9 och 11-12,
MJ379 av Kerstin Lundgren (c) yrkande 1,
MJ380 av Åsa Domeij och Ingegerd Saarinen (mp),
MJ384 av Kenneth Johansson (c),
MJ386 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m),
MJ387 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m),
MJ394 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp),
MJ400 av Alf Svensson m.fl. (kd) yrkandena 13 och 15-19,
MJ401 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 1, 5 och 11,
MJ404 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkandena 4 och 9,
MJ407 av Sven Gunnar Persson (kd) yrkande 1,
MJ408 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 1-3, 6-7, 10, 12-13 och 15,
MJ409 av Björn von der Esch m.fl. (kd) yrkande 6,
MJ410 av Ulla Hoffmann m.fl. (v) yrkandena 1-3 och 11,
MJ429 av Karl Gustav Abramsson och Sören Wibe (s),
MJ434 av Åsa Domeij m.fl. (mp) yrkandena 1-2 och 6,
MJ436 av Berndt Sköldestig och Johan Löfstrand (s),
MJ437 av Jan Emanuel Johansson (s),
MJ438 av Jan Emanuel Johansson och Mikael Damberg (s),
MJ451 av Johan Andersson m.fl. (s),
MJ472 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 6, 9-10, 17-19, 21, 23-24 och 31,
MJ474 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkandena 6-10 och 14-15,
Ju263 av Annelie Enochson (kd) yrkande 3,
N327 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 12,
N412 av Alf Svensson m.fl. (kd) yrkande 14,
T304 av Barbro Feltzing (mp),
T563 av Lars Gustafsson m.fl. (kd) yrkande 5,
T564 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkandena 20 och 23.

/föredragande Stenberg/

4. Övriga frågor

Bilagor


PM och följdmotioner till punkt 2 redan utsänt
Program för studiebesök vid SVA och SLV onsdagen den 15 september 2004
Inbjudan till informationsträff med Livsmedelsföretagen
Länkdirektivet
PM Aktuella frågor i EUs miljöpolitik
PM Aktuella frågor i EUs jordbruks- och fiskepolitik
Sammanställning över kvarvarande motionsyrkanden