Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2004-10-14 kl. 10:00

Utskottsmöte 2004/05:2

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:2
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2004/05:1

2. Fortsatt behandling av skrivelse 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling, PM utsänt till sammanträdet den 16 september. Tillkommande motioner från allmänna motionstiden 2004 samt yttrande från TU

2004/05:
MJ211 av Nils Fredrik Aurelius och Jeppe Johnsson (m),
MJ219 av Lars-Ivan Ericson (c),
MJ225 av Niclas Lindberg och Britta Lejon (s),
MJ229 av Barbro Felzing (mp),
MJ286 av Ewa Björling (m),
MJ290 av Christin Hagberg och Michael Hagberg (s) yrkande 1,
MJ298 av Yvonne Andersson (kd) och Anna Lindgren (m),
MJ318 av Kent Olsson och Inger René (m),
MJ342 av Tuve Skånberg (kd) yrkandena 1-3,
MJ344 av Patrik Norinder (m) yrkande 1,
MJ356 av Krister Örnfjäder (s),
MJ361 av Barbro Felzing m.fl. (mp) yrkandena 1-4,
MJ369 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 2, 20, 21, 23-25, och 27-29,
MJ371 av Åsa Domeij (mp) och Sverker Thorén (fp) yrkandena 1, 4, 11 och 19-20,
MJ407 av Sven Gunnar Persson (kd),
MJ414 av Agneta Gille och Mats Berglind (s),
MJ426 av Hans Stenberg och Göran Norlander (s),
MJ486 av Krister Örnfjäder (s),
MJ494 av Annelie Enochson (kd) yrkande 2,
MJ498 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkandena 3, 17 och 21,
MJ500 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 1, 3, 5, 11-12, 14, 16-17, 32 och 39-40,
MJ503 av Björn von der Esch m.fl. (kd) yrkande 3,
MJ507 av Jan Andersson m.fl. (c) yrkandena 13 och 19,
MJ528 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 3,
MJ534 av Maud Olofsson (c) yrkande 2,
MJ536 av Kenth Högström (s).

/föredragande Stenberg/

3. Behandling för ev. yttrande till finansutskottet över proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 (volym 1) såvitt avser tilläggsbudget till statsbudgeten (Uo20 och Uo23) för budgetåret 2004 (inga motioner).

/föredragande Wessman/

4. Behandling för ev. yttrande till finansutskottet över proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 (volym 1) såvitt avser utgiftsramar för Uo20 och Uo23 samt följdmotioner

2004/05:
Fi231 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m),
Fi232 av Lars Leijonborg m.fl. (fp),
Fi233 av Göran Hägglund m.fl. (kd),
Fi234 av Maud Olofsson (c) m.fl.

/föredragande Wessman/

5. Redovisning av inkomna Fakta-PM

/föredragande Wuilmart/

6. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2004/05:1
Kompletterande PM till punkt 2 samt motioner
Yttrande från Trafikutskottet
PM till punkt 3, 4 och 5
Dagordning m. bilagor inför Jordbruksråd 18-19 okt. 2004
Inbjudan till Miljömålsseminarium
Inbjudan till konferens på SLU
Direktiv 2004/42/EG om VOC
Rambeslut bestraffning av föroreningar orsakade av fartyg