Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2005-05-12 kl. 10:00

Utskottsmöte 2004/05:25

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:25
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Kl. 10.00 Uppvaktning av Svensk Fågel

2. Kl. 10.30 Uppvaktning av projektet Regional mat

3. Kl. 11.00 Uppvaktning av miljöförbundet Jordens vänner

4. Justering av protokollen 2004/05:23 och 2004/05:24

5. Behandling för ev. yttrande till finansutskottet över prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition samt följdmotion

2004/05:
Fi19 av Bengt-Anders Johansson m.fl. (m, fp, kd, c)

/föredragande Wessman/

6. Behandling för ev. yttrande till finansutskottet över skrivelse 2004/05:101 Årsredovisning för staten 2004 (inga följdmotioner som berör utskottets beredningsområde)

/föredragande Wessman/

7. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll 2004/05:23 och 24
PM och följdmotion till p. 5
PM till p. 6
Inbjudan till studieresa till Svalöf Weibull AB
Konferensrapport från IPU- och UNITAR-konferens i Paris 22-23 april
(endast på papper)